I+D

I+D

Año Subvención  total Inversión privada en paralelo al apoyo público en proyectos de innovación o I+D Nº empresas que reciben subvenciones Empresas que cooperan con centros de investigación

Fuente: IDEPA. Datos en euros

Evolución histórica
2015 2.579.667 4.431.024 46 34
2016 4.426.209 7.830.714 73 53
2017 5.191.653 7.962.200 83 52
2018 4.519.761 7.217.131 80 47
2019 5.217.495 8.220.874 75 59
2020 6.932.949 11.030.303 108 63
2021 6.830.399 13.172.656 99 61

 

 
 

I+D

Año Solicitudes presentadas Solicitudes aprobadas Proyectos aprobados Proyectos en colaboración

Fuente: IDEPA. 

Evolución histórica
2015 124 54 47 7
2016 173 83 71 11
2017 158 94 77 12
2018 134 91 87 3
2019 162 94 85 7
2020 206 127 119 8
2021 251 121 110 9

 

Distribución por tipo de empresa
AÑO TIPO Nº SOLICITUDES SUBVENCIÓN TOTAL

Fuente: IDEPA. Datos en euros

Evolución histórica
2015 PYMES 40 1.684.690,38
NO PYMES 14 894.976,23
TOTAL 54 2.579.666,61
2016 PYMES 55 2.686.155,16
NO PYMES 28 1.740.053,50
TOTAL 83 4.426.208,66
2017 PYMES 58 2.817.009,09
NO PYMES 36 2.374.644,13
TOTAL 94 5.191.653,22
2018 PYMES 70 2.966.436,28
NO PYMES 21 1.550.149,23
TOTAL 91 4.516.585,51
2019 PYMES 59 2.824.896,45
NO PYMES 35 2.371.948,09
TOTAL 94 5.196.844,54
2020 PYMES 97 4.985.002,34
NO PYMES 30 1.947.946,20
TOTAL 127 6.932.948,54
2021 PYMES 54 2.747.430,10
NO PYMES 67 4.082.969,28
TOTAL 121 6.830.399,38